Vi löser problem.
Vi levererar lösningar.

Carmi
- En modern verkstad med traditioner
Påbyggnad av bärgningsbilar, byggsmide, svetsningsarbeten och tillverkning.

ALLT INOM MODERN VERKSTADSTEKNIK

Mig- och Mag svetsning

MIG (Metal Inert Gas) och MAG (Metal Active Gas) är i dag de helt dominerande svetsmetoderna i Europa, USA och Japan. Orsaken till metodernas popularitet är att produktiviteten är hög och att de är enkla att mekanisera.
Vid MIG/MAG-svetsning matas tillsatsmaterial, i form av en solid trådelektrod eller pulverfylld rörelektrod, fram genom en svetspistol. Tillsatsmaterialet smälter av kontinuerligt i en elektrisk ljusbåge. Ljusbågens energi produceras av en elektrisk svetsströmkälla. Ljusbågen och svetssmältan skyddas av en skyddsgas som strömmar genom svetspistolens gasmunstycke.

Skyddsgaser för svetsning är antingen inerta (MIG) eller aktiva (MAG). Att gasen är inert betyder i det här fallet att den inte reagerar med svetssmältan eller svetselektroden. Argon och helium är inerta gaser. Med aktiva gaser har man större möjligheter att optimera processen och den färdiga svetsens egenskaper. För många material, till exempel olegerat stål, måste man använda en aktiv gas för att processen ska bli stabil och tillförlitlig. Argon/koldioxid och argon/oxygen är exempel på aktiva gasblandningar. Bland MISON®-skyddsgaserna finns en optimal skyddsgas för alla olika svetsapplikationer.

Jobben vi gör

Vi som ser till att jobben blir gjorda

Carmi mobil logo
AB Carmi Verkstad
Anläggarvägen 28
136 44 Handen

08 - 777 05 14

Telefax, +468 777 09 04
E-post, postmaster@carmi.se