Vi löser problem.
Vi levererar lösningar.

Carmi
- En modern verkstad med traditioner
Påbyggnad av bärgningsbilar, byggsmide, svetsningsarbeten och tillverkning.

ALLT INOM MODERN VERKSTADSTEKNIK

TIG-svetsning

TIG-metoden (Tungsten Inert Gas) utvecklades på 1940-talet för svetsning av aluminium- och magnesiumlegeringar. Vid TIG-svetsning används en ickesmältande volframelektrod.

TIG-svetsning kan användas på alla svetsbara material men metoden används oftast för svetsning av tunna godstjocklekar, vanligtvis mellan 0,3 och 3 mm.

Värmekällan vid TIG-svetsning är en elektrisk ljusbåge som alstras mellan arbetsstycket och volframelektroden. Smältan och elektroden skyddas av en skyddsgas som strömmar ut genom en gaskåpa i vilken elektroden sitter centralt placerad.

Skyddsgasen skyddar elektroden, svetssmältan och det uppvärmda materialet mot luftens skadliga inverkan. Med skyddsgasen kan man också påverka bågens egenskaper (t.ex. energin) och svetsens utseende samt produktiviteten och arbetsmiljön.

Som skyddsgas används oftast en inert gas som argon, helium eller en blandning av dessa. Ibland tillsätts väte och/eller kväve i låga koncentrationer. Svetsaren måste också skyddas mot svetsrök och giftiga gaser. MISON®-skyddsgaser skyddar både svetsaren och svetsen genom att minska mängden skadligt ozon.

Typiska applikationer där TIG-svetsning används är svetsning av rör, tryckkärl och värmeväxlare. Eftersom metoden lämpar sig väl för svetsning av tunnplåt och små arbetsstycken används den också inom elektronikindustrin.

TIG-metoden är en kvalitetsmetod som bildar lite eller ingen slagg och inget sprut. Metoden är mycket mångsidig eftersom den kan användas för att svetsa nästan alla sorters material. Alla svetsställningar kan användas.

Jobben vi gör

Vi som ser till att jobben blir gjorda

Carmi mobil logo
AB Carmi Verkstad
Anläggarvägen 28
136 44 Handen

08 - 777 05 14

Telefax, +468 777 09 04
E-post, postmaster@carmi.se